شرایط فعلی

غالباً شفاف 54 درجه فارنهایت
NW 6 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:54°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 50.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:12 am
غروب خورشید: 06:10 pm
از تاریخ 21/02 04:20 pm
مشاهده شده در Anchialos Airport
مشاهدات گذشته, Anchialos Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 41°
کمینه: 29°
فردا
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه: 32°
کمینه: 21°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 37°
کمینه: 20°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:08 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 pm.