สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

46 หน่วย_ฟ.
NW 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 26/05 06:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 43°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 34°
ความชิ้น: 61.2%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:52 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:10 am. Next update estimated at 07:10 am.


Trivia

91° Arizona Village, สหรัฐอเมริกา
McMurdo Station, Antarctica -15°

91° Colusa, สหรัฐอเมริกา
Kugaaruk, แคนาดา 17° N/A

91° Mohave Valley, สหรัฐอเมริกา
Clyde River, แคนาดา 23°

91° Mojave Ranch Estates, สหรัฐอเมริกา
Sils - Maria, สวิตเซอร์แลนด์ 33° N/A

89° Bermuda Dunes, สหรัฐอเมริกา
Thaba-Tseka, เลโซโท 55° N/A