شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
W 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 53.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 06:47 pm
از تاریخ 21/10 06:20 pm
مشاهده شده در Ioannina Airport
مشاهدات گذشته, Ioannina Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 41°
فردا
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 44°
امروز
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 44°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 pm.