Amáranton

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

59 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 16/10 09:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 59°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 55°
ความชิ้น: 87.8%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:45 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:54 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:50 pm. Next update estimated at 10:30 pm.


Trivia

99° Barras, บราซิล
Yagodnoye, รัสเซีย -14°

96° Gao, มาลี
Anaktuvuk Pass, สหรัฐอเมริกา

95° General Salgado, บราซิล
Verkhniy At-Uryakh, รัสเซีย 19°

90° Coxim, บราซิล
Seymchan, รัสเซีย 20°

90° Miranda, บราซิล
Orotukan, รัสเซีย 22°