شرایط فعلی

شفاف +10 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+10°
بارومتر: 1018.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +8°
رطوبت: 86.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:09 am
غروب خورشید: 08:10 pm
از تاریخ 10/04 09:00 am
مشاهده شده در Kefalhnia Airport
مشاهدات گذشته, Kefalhnia Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +6°
فردا
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +6°
امروز
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:10 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:00 am.