شرایط فعلی

شفاف 94 درجه فارنهایت
N 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:94°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 24.2%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 22/08 03:00 pm
مشاهده شده در Athinai Airport
مشاهدات گذشته, Athinai Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 79°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.