شرایط فعلی

شفاف 63 درجه فارنهایت
SE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 73.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:39 am
غروب خورشید: 08:08 pm
از تاریخ 23/04 09:00 pm
مشاهده شده در Athinai Airport
مشاهدات گذشته, Athinai Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 60°
امروز
شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 53°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:06 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.