สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.
N 10 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/01 11:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 39°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 28°
ความชิ้น: 49.4%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:35 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:38 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:08 pm. Next update estimated at 02:10 pm.


Trivia

N/A 98° Bourke, ออสเตรเลีย
Shungnak, สหรัฐอเมริกา -47°

94° Ayers Rock, ออสเตรเลีย
Tanana, สหรัฐอเมริกา -46°

94° Yulara, ออสเตรเลีย
Ambler, สหรัฐอเมริกา -44°

N/A 91° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -44°

N/A 85° Tibooburra, ออสเตรเลีย
Nikolai, สหรัฐอเมริกา -44°