شرایط فعلی

شفاف 87 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:87°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 26.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 08:43 pm
از تاریخ 22/07 09:00 pm
مشاهده شده در Athinai Airport
مشاهدات گذشته, Athinai Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 74°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.