شرایط فعلی

+21 درجه سانتی گراد
N 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+21°
بارومتر: 1019.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +10°
رطوبت: 49%
طلوع خورشید: 07:41 am
غروب خورشید: 06:41 pm
از تاریخ 22/10 06:00 am
مشاهده شده در Athinai Airport
مشاهدات گذشته, Athinai Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +15°
فردا
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +16°
امروز
شفاف
بیشینه: +27°
کمینه: +17°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 am.