شرایط فعلی

شفاف +18 درجه سانتی گراد
SE 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+18°
بارومتر: 1009.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +14°
رطوبت: 77.4%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 08:25 pm
از تاریخ 20/05 03:20 am
مشاهده شده در Souda Airport
مشاهدات گذشته, Souda Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
ابری
بیشینه: +26°
کمینه: +17°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: +25°
کمینه: +16°
امروز
ابری
بیشینه: +27°
کمینه: +18°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 am.