شرایط فعلی

ابری 64 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
ابری
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 88.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:37 am
غروب خورشید: 06:38 pm
از تاریخ 24/10 07:50 am
مشاهده شده در Souda Airport
مشاهدات گذشته, Souda Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 56°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 66°
کمینه: 51°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 69°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:40 am.