شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
W 20 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 40.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:25 am
غروب خورشید: 08:35 pm
از تاریخ 23/07 02:50 am
مشاهده شده در Souda Airport
مشاهدات گذشته, Souda Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 71°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 am.