สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

47 หน่วย_ฟ.
SW 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/02 08:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 43°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 37°
ความชิ้น: 67.8%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:17 pm

Ski conditions

Updated at 10/04  
Opening times: 30/11 - 30/11
Contact: 30 26920 24451
Kalávrita

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:10 pm. Next update estimated at 11:00 pm.


Trivia

88° Boké, กินี
Sarylakh, รัสเซีย -54°

82° Kambia, เซียร์ราลีโอน
Vstrechnyy, รัสเซีย -43°

82° Lunsar, เซียร์ราลีโอน
Dukat, รัสเซีย -40°

82° Magburaka, เซียร์ราลีโอน
Borogontsy, รัสเซีย -24°

82° Mamboma, เซียร์ราลีโอน
Khandyga, รัสเซีย -24°