شرایط فعلی

شفاف 32 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:28°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 77.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:48 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 23/01 03:50 am
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 43°
کمینه: 27°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 42°
کمینه: 26°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 46°
کمینه: 24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 am.