شرایط فعلی

غالباً شفاف 90 درجه فارنهایت
NE 8 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 38.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 08:57 pm
از تاریخ 20/07 06:50 pm
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 64°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 pm.