شرایط فعلی

شفاف 71 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:71°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 68.6%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:49 am
غروب خورشید: 06:46 pm
از تاریخ 21/10 12:00 pm
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 46°
امروز
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 48°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:00 pm.