شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
E 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 53.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:40 am
غروب خورشید: 06:29 pm
از تاریخ 23/10 03:50 pm
مشاهده شده در Chrysoupoli Airport
مشاهدات گذشته, Chrysoupoli Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 52°
امروز
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.