شرایط فعلی

شفاف +4 درجه سانتی گراد
NW 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+4°
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 50.1%
قابلیت دید: 14 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:29 am
غروب خورشید: 06:13 pm
از تاریخ 16/02 02:00 pm
مشاهده شده در Korca
مشاهدات گذشته, Korca >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: +3°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: +3°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +8°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 pm.