شرایط فعلی

شفاف +13 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+13°
نقطه شبنم: +10°
رطوبت: 82.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 06:53 pm
از تاریخ 18/10 12:00 pm
مشاهده شده در Korca
مشاهدات گذشته, Korca >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +21°
کمینه: +4°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +7°
امروز
شفاف
بیشینه: +22°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 pm.