شرایط فعلی

غالباً شفاف +0 درجه سانتی گراد
NW 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:-3°
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 81.9%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:52 am
غروب خورشید: 05:46 pm
از تاریخ 24/01 05:00 am
مشاهده شده در Korca
مشاهدات گذشته, Korca >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +8°
کمینه:
فردا
شفاف
بیشینه: +7°
کمینه: -2°
امروز
شفاف
بیشینه: +4°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:12 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 am.