شرایط فعلی

شفاف -4 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 91.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:46 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 23/01 05:50 am
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +10°
کمینه:
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +9°
کمینه: +2°
امروز
شفاف
بیشینه: +9°
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 am.