شرایط فعلی

شفاف 49 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:48°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 38°
رطوبت: 66.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:51 am
غروب خورشید: 06:42 pm
از تاریخ 24/10 03:00 am
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 50°
امروز
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 49°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 am.