شرایط فعلی

شفاف 69 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:69°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 56°
رطوبت: 61.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 06:44 pm
از تاریخ 22/10 12:00 pm
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 48°
فردا
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 48°
امروز
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 49°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.