شرایط فعلی

غالباً شفاف 68 درجه فارنهایت
N 1 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:68°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 77.8%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:35 am
غروب خورشید: 06:43 pm
از تاریخ 18/10 07:50 pm
مشاهده شده در Athens Eleftherios Venizelos International Airport
مشاهدات گذشته, Athens Eleftherios Venizelos International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 56°
فردا
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 78°
کمینه: 57°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 79°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 pm.