สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

55 หน่วย_ฟ.
W 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/10 01:50 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 55°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 54°
ความชิ้น: 93.6%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:32 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:47 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:49 am. Next update estimated at 02:20 am.


Trivia

106° Faya, ชาด
Oymyakon, รัสเซีย 14°

90° Ménaka, มาลี
Ferry, สหรัฐอเมริกา 17°

90° Tillabéri, ไนเจอร์
Healy, สหรัฐอเมริกา 17°

90° Téra, ไนเจอร์
Arctic Village, สหรัฐอเมริกา 27°

87° Gao, มาลี
Eagle Village, สหรัฐอเมริกา 27°