Melissópetra

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

49 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 10/12 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: 48°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 47°
ความชิ้น: 94.1%
ทัศนวิสัย: 3 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:49 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:12 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:58 am. Next update estimated at 04:50 am.


Trivia

109° Quilpie, ออสเตรเลีย
Verkhnevilyuysk, รัสเซีย -40°

104° Longreach, ออสเตรเลีย
Borogontsy, รัสเซีย -38°

100° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Mayya, รัสเซีย -38°

N/A 99° Roebourne, ออสเตรเลีย
Zhatay, รัสเซีย -38°

79° Zirándaro, เม็กซิโก
Amga, รัสเซีย -34°