شرایط فعلی

غالباً شفاف 50 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:50°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 87.4%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 06:43 pm
از تاریخ 23/10 08:50 am
مشاهده شده در Larissa Airport
مشاهدات گذشته, Larissa Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 54°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 am.