شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
SE 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 27%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:49 am
غروب خورشید: 06:39 pm
از تاریخ 23/10 03:50 pm
مشاهده شده در Kozani Airport
مشاهدات گذشته, Kozani Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 47°
فردا
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 47°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 50°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.