شرایط فعلی

پوشیده از ابر و باران +12 درجه سانتی گراد
SW 2 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر و باران
دمای مورد انتظار:+12°
بارومتر: 992.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +12°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:37 am
غروب خورشید: 05:07 pm
از تاریخ 14/12 12:50 pm
مشاهده شده در Tanagra Airport
مشاهدات گذشته, Tanagra Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +19°
کمینه: +6°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +18°
کمینه: +5°
امروز
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: +15°
کمینه: +9°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:18 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 pm.