شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:42 am
غروب خورشید: 06:42 pm
از تاریخ 20/10 11:50 pm
مشاهده شده در Tanagra Airport
مشاهدات گذشته, Tanagra Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 48°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:50 am.