شرایط فعلی

غالباً شفاف 63 درجه فارنهایت
W 3 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:47 am
غروب خورشید: 07:02 pm
از تاریخ 14/10 08:20 am
مشاهده شده در Kerkyra Airport
مشاهدات گذشته, Kerkyra Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 64°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 am.