สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

70 หน่วย_ฟ.
SW 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 14/10 08:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 70°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 66°
ความชิ้น: 88.3%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:59 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:50 pm. Next update estimated at 09:10 pm.


Trivia

105° Gao, มาลี
Ferry, สหรัฐอเมริกา -6°

105° Ménaka, มาลี
Ust'-Omchug, รัสเซีย -1°

100° Sokolo, มาลี
Ese-Khayya, รัสเซีย

94° Araouane, มาลี
Нежданинское, รัสเซีย 14° N/A

94° Niafounké, มาลี
Oymyakon, รัสเซีย 17°