شرایط فعلی

غالباً شفاف 93 درجه فارنهایت
N 20 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 32%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:11 am
غروب خورشید: 09:00 pm
از تاریخ 26/06 04:50 pm
مشاهده شده در Araxos Airport
مشاهدات گذشته, Araxos Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.