شرایط فعلی

شفاف +9 درجه سانتی گراد
W 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+7°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 70.9%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:14 am
غروب خورشید: 06:09 pm
از تاریخ 21/02 08:20 am
مشاهده شده در Thessaloniki Airport
مشاهدات گذشته, Thessaloniki Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
پوشیده از ابر و برف آبکی
بیشینه: +7°
کمینه: -1°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +15°
کمینه: +2°
امروز
شفاف
بیشینه: +16°
کمینه: +1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:09 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.