شرایط فعلی

غالباً شفاف 57 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:57°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 76.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:47 am
غروب خورشید: 06:37 pm
از تاریخ 23/10 01:50 am
مشاهده شده در Thessaloniki Airport
مشاهدات گذشته, Thessaloniki Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 49°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 71°
کمینه: 50°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 70°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.