สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

66 หน่วย_ฟ.
E 5 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/10 09:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 66°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 48°
ความชิ้น: 52.2%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:38 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:48 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:45 pm. Next update estimated at 10:20 pm.


Trivia

93° Kundla, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -1°

82° Amreli, อินเดีย
Artyk, รัสเซีย

82° Bābra, อินเดีย
Debin, รัสเซีย 14°

82° Dāmnagar, อินเดีย
Kimmirut, แคนาดา 18°

82° Lāthi, อินเดีย
Red Cliff, สหรัฐอเมริกา 26°