شرایط فعلی

غالباً شفاف +10 درجه سانتی گراد
N 5 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+8°
بارومتر: 1032.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +3°
رطوبت: 61.7%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:51 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 20/01 08:50 am
مشاهده شده در Aktion Airport
مشاهدات گذشته, Aktion Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: -2°
فردا
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: -2°
امروز
ابری
بیشینه: +14°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.