สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

58 หน่วย_ฟ.
N 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/10 03:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 57°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 53°
ความชิ้น: 86%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:40 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:49 am. Next update estimated at 05:20 am.


Trivia

106° Faya, ชาด
McMurdo Station, Antarctica -2°

86° Ouallam, ไนเจอร์
Healy, สหรัฐอเมริกา 17°

86° Tombouctou, มาลี
Oymyakon, รัสเซีย 17°

86° Téra, ไนเจอร์
Artyk, รัสเซีย 19°

84° Gao, มาลี
Eagle Village, สหรัฐอเมริกา 23°