شرایط فعلی

+7 درجه سانتی گراد
N 1 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+7°
بارومتر: 1026.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +6°
رطوبت: 93.3%
طلوع خورشید: 07:40 am
غروب خورشید: 05:09 pm
از تاریخ 06/12 03:20 am
مشاهده شده در Ioannina Airport
مشاهدات گذشته, Ioannina Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: -2°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +1°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +10°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 am.