Stagiádes

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

61 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 14/10 09:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 61°
บาโรมิเตอร์: 30.1 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 59°
ความชิ้น: 93.8%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:43 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:55 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:49 pm. Next update estimated at 12:40 am.


Trivia

106° Faya, ชาด
McMurdo Station, Antarctica -3°

98° Ansongo, มาลี
Verkhoyansk, รัสเซีย -2°

96° Sokolo, มาลี
Ust'-Omchug, รัสเซีย -1°

93° Goundam, มาลี
Wiseman, สหรัฐอเมริกา 16°

93° Niafounké, มาลี
Ferry, สหรัฐอเมริกา 17°