شرایط فعلی

شفاف +2 درجه سانتی گراد
N 2 متر بر ثانیه
شفاف
بارومتر: 1032.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 73.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:45 am
غروب خورشید: 05:35 pm
از تاریخ 24/01 03:20 am
مشاهده شده در Thessaloniki Airport
مشاهدات گذشته, Thessaloniki Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: +14°
کمینه: +5°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +14°
کمینه: +2°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +11°
کمینه: -1°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.