شرایط فعلی

شفاف 60 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:60°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 56°
رطوبت: 89%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:40 am
غروب خورشید: 06:52 pm
از تاریخ 14/10 09:00 am
مشاهده شده در Thessaloniki Airport
مشاهدات گذشته, Thessaloniki Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 57°
امروز
شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 am.