شرایط فعلی

شفاف 60 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:60°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 52.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:11 am
غروب خورشید: 06:09 pm
از تاریخ 19/02 02:00 pm
مشاهده شده در Athinai Airport
مشاهدات گذشته, Athinai Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 46°
فردا
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 49°
امروز
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 47°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 pm.