Víssani

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 13/12 11:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม และฝนตกเล็กน้อย
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 44°
ความชิ้น: 96%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:50 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:13 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:01 pm. Next update estimated at 01:20 pm.


Trivia

82° Caicó, บราซิล
Verkhoyansk, รัสเซีย -53°

79° Belém do Brejo do Cruz, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย -47°

79° Coremas, บราซิล
Solnechnyy, รัสเซีย -45°

79° Paulista, บราซิล
Ynykchanskiy, รัสเซีย -45°

N/A 77° Jaicós, บราซิล
Magan, รัสเซีย -42°