شرایط فعلی

غالباً شفاف +14 درجه سانتی گراد
S 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+14°
بارومتر: 1037.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +6°
رطوبت: 58.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:50 am
غروب خورشید: 05:47 pm
از تاریخ 21/01 12:50 pm
مشاهده شده در Kefalhnia Airport
مشاهدات گذشته, Kefalhnia Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +16°
کمینه: +5°
فردا
شفاف
بیشینه: +15°
کمینه: +4°
امروز
شفاف
بیشینه: +13°
کمینه: +5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 pm.