شرایط فعلی

-7 درجه سانتی گراد
W 19 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:-19°
بارومتر: 994.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -13°
رطوبت: 59.8%
طلوع خورشید: 08:44 am
غروب خورشید: 04:10 pm
از تاریخ 28/01 11:00 pm
مشاهده شده در Nunarsuit
مشاهدات گذشته, Nunarsuit >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: -20°
کمینه: -22°
فردا
شفاف
بیشینه: -15°
کمینه: -21°
امروز
شفاف
بیشینه: -14°
کمینه: -16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:02 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.