شرایط فعلی

شفاف -13 درجه فارنهایت
E 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-35°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: -18°
رطوبت: 78.5%
قابلیت دید: 6 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 11/12 08:56 am
مشاهده شده در Thule A. B.
مشاهدات گذشته, Thule A. B. >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
پوشیده از ابر و برف سبک
بیشینه:
کمینه: -10°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: -5°
کمینه: -12°
امروز
شفاف
بیشینه: -5°
کمینه: -19°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:00 am.