شرایط فعلی

40 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:34°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 100%
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 18/06 10:00 pm
مشاهده شده در Edderfugle Oeer
مشاهدات گذشته, Edderfugle Oeer >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: 37°
کمینه: 30°
فردا
پوشیده از ابر و باران
بیشینه: 43°
کمینه: 31°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 43°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 pm.