شرایط فعلی

شفاف -7 درجه سانتی گراد
E 7 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-15°
بارومتر: 1008.6 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -19°
رطوبت: 33.3%
قابلیت دید: 19 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:49 am
غروب خورشید: 09:06 pm
از تاریخ 07/04 02:00 pm
مشاهده شده در Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn)
مشاهدات گذشته, Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn) >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -6°
فردا
شفاف
بیشینه: -6°
کمینه: -10°
امروز
شفاف
بیشینه: -6°
کمینه: -12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:13 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.