شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 15 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 10°
رطوبت: 77.8%
قابلیت دید: 2 مایل
خورشید طلوع نکرده است
از تاریخ 13/12 06:00 am
مشاهده شده در Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn)
مشاهدات گذشته, Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn) >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه:
کمینه:
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 16°
کمینه:
امروز
ابری
بیشینه: 10°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.