شرایط فعلی

شفاف 6 درجه فارنهایت
E 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 85.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:14 am
غروب خورشید: 10:12 pm
از تاریخ 07/04 08:56 pm
مشاهده شده در Thule A. B.
مشاهدات گذشته, Thule A. B. >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: 19°
کمینه: -4°
فردا
ابری
بیشینه: 20°
کمینه:
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 21°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:11 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.