شرایط فعلی

پوشیده از ابر -3 درجه سانتی گراد
W 3 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:-7°
بارومتر: 997.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -3°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 3 کیلومتر
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 25/05 02:56 pm
مشاهده شده در Thule A. B.
مشاهدات گذشته, Thule A. B. >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +1°
کمینه: -5°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -8°
امروز
شفاف
بیشینه:
کمینه: -5°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.