شرایط فعلی

تا قسمتی ابری -4 درجه سانتی گراد
SE 1 متر بر ثانیه
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:-4°
بارومتر: 1016.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -12°
رطوبت: 49.8%
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 08:38 pm
از تاریخ 07/04 09:00 pm
مشاهده شده در Godthaab / Nuuk
مشاهدات گذشته, Godthaab / Nuuk >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +2°
کمینه: -1°
فردا
شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -3°
امروز
ابری
بیشینه: -3°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 pm.