شرایط فعلی

پوشیده از ابر +5 درجه سانتی گراد
W 7 متر بر ثانیه
پوشیده از ابر
بارومتر: 1023.9 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 90.6%
قابلیت دید: 30 کیلومتر
خورشید غروب نکرده است
از تاریخ 26/06 13:00
مشاهده شده در Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn)
مشاهدات گذشته, Qaarsut Mittarfia (Uummannaq Lufthavn) >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +7°
کمینه: +5°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +5°
کمینه: +1°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: +6°
کمینه: +3°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 13:59. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 14:40.